praktijkondersteuner GGZ

De praktijkondersteuner GGZ (Geestelijke Gezondheidszorg), Marieke Schenkels, verricht op verzoek van de huisarts onderzoek bij psychische problematiek. Na dit onderzoek vindt terugkoppeling plaats naar de huisarts. Een verder traject wordt afgesproken. Kortdurende behandeling is mogelijk door de praktijkondersteuner zelf. Voor langdurige of meer complexe behandeling wordt u doorverwezen naar een andere hulpverlener of instantie.

Voor het spreekuur van de praktijkondersteuner GGZ dient u, na overleg met de huisarts, een afspraak te maken.