opleiding

De praktijk hecht veel waarde aan het opleiden van toekomstige collega's. Vandaar dat wij voor diverse disciplines stage- en opleidingsplaatsen aanbieden. 

Regelmatig werkt in onze praktijk een huisarts-in-opleiding ofwel AIOS huisartsgeneeskunde. Zij of hij is een afgestudeerd arts, welke onder supervisie van een van de huisartsen zelf spreekuur doet en visites aflegt.

Van 1 december 2016 t/m 30 november 2017 is basisarts S. Rutten werkzaam in onze praktijk. Hij volgt het laatste jaar van zijn huisartsopleiding en werkt een jaar onder supervisie van de huisartsen.