klachtenregeling

Als u niet tevreden bent over onze dienstverlening stellen wij het op prijs als u dit persoonlijk met ons bespreekt (telefonisch of op het spreekuur) of dit schriftelijk kenbaar maakt. U kunt gebruik maken van het volgende formulier: Klachtenformulier

De praktijk is aangesloten bij Stichting Klachtenregeling Huisartsenzorg Zuid-Nederland. Telefoonnummer:040-2122780. www.klachtenhuisarts.nl.