afspraak maken

Algemeen nummer: 0493-319955

Voor het spreekuur moet u vooraf een afspraak maken. 

Het is in uw en in ons belang dat u zoveel mogelijk bij dezelfde arts onder behandeling bent. Houdt u hier rekening mee bij het plannen van uw afspraken?

Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw komst. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid van uw klachten. De assistente heeft antwoord op veel praktische vragen, bijvoorbeeld over verwijzingen, recepten en machtigingen. U kunt haar ook bellen voor algemene adviezen en herhaalrecepten. De assistente is verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

Heeft u meerdere klachten of vragen? Geef het aan bij het maken van de afspraak, we kunnen er rekening mee houden in onze agenda.

Gelieve afspraken tot 24 uur van te voren afzeggen. Indien u niet verschijnt zonder afmelding en geldige reden, zullen kosten in rekening worden gebracht. Deze kosten kunt u niet declareren bij uw zorgverzekeraar.