kosten aanvullend onderzoek

Aanvullend onderzoek aangevraagd door uw huisarts (zoals laboratorium-, röntgen-, ontlasting-, urine-, weefselonderzoek en sommige uitstrijkjes) kan extra kosten met zich meebrengen die ook onder uw eigen risico / wettelijke eigen bijdrage kunnen vallen. Dit geldt ook voor sommige bloedtesten, die in de praktijk worden uitgevoerd (zoals een CRP snelmeting). Bij twijfel kunt u hierover het beste overleggen met uw zorgverzekeraar.

Tarieven PAMM