medische verklaringen

De artsenorganisatie KNMG heeft als standpunt dat huisartsen geen verklaring afgeven aan patienten die zij zelf behandelen, waarbij zij een oordeel geven over medische (on-) geschiktheid van patienten om bepaalde dingen wel/niet te doen. Hiermee wordt voorkomen dat uw behandelend huisarts in een belangenconflict komt. Tevens wordt hiermee het medisch geheim gewaarborgd.

Enkele voorbeelden zijn: - verklaring ziekte voor school of werkgever - verklaring aangepaste woonruimte -verklaring reisbureau ivm annulering reis of aangepast vervoer.

Wat nu?
Uw reisorganisatie/werkgever/school/woningbouwcorporatie etc. kan te allen tijde via een onafhankelijk medisch adviseur medische informatie opvragen bij uw huisarts. Deze geeft vervolgens alle schriftelijke medewerking.