Gezondheidsplein

In 2007 opende het Gezondheidsplein Deurne haar deuren als een multidisciplinair medisch centrum, waarin de volgende disciplines zijn gehuisvest:

Apotheek - Dietisten - Fysiotherapie - Huisartsen - Logopedie - Oefentherapie Mensendieck - Mondhygienisten - Podotherapie - Poliklinische revalidatie - Sportcentrum

Het Gezondheidsplein is een gezondheidcentrum met een open, moderne uitstraling. Het vervult een  belangrijke rol in de regio als eerstelijnszorginstelling.