WELKOM

Hartelijk welkom op de website van Huisartsenpraktijk Gezondheidsplein !

Wij werken intensief samen met de apotheek, fysiotherapeuten, dietiste, logopediste, mensendieck therapeute, podotherapeut, mondhygienisten en poliklinische revalidatie in dit centrum. Tevens is in het Gezondheidsplein een sportcentrum gevestigd. 

Per 1 januari 2018 is Pieter Leijte gestopt als huisarts.

Zijn werkzaamheden zijn overgenomen door mevrouw Hofstra en mevrouw Schulten, waarmee het team huisartsen de volgende samenstelling heeft gekregen:

Mw. M.F. van Montfort

Mw. E.N.D. Pistorius

Mw. C.R. Hofstra

Mw. M. Schulten

Een persoonlijke dankwoord van Pieter aan u allen: 

Op 22 december 2017 heb ik tijdens een receptie afscheid van u genomen als huisarts. Uw belangstelling was overweldigend en hartverwarmend.

Velen van u heb ik mogen ontmoeten. Veel anderen hebben een kaart gestuurd. Vaak viel de opmerking “ dat hebben we samen goed gedaan “, een beter compliment had u mij niet kunnen geven.

Met mij waren ook mijn vrouw en kinderen onder de indruk van de vele blijken van waardering, het heeft ons oprecht goed gedaan. Mijn dank hiervoor. 

Rest mij u alle goeds te wensen voor de toekomst.

Pieter Leijte

 

NHG-gezondheidsplein-deurne